Uszka Község Önkormányzata

Az Egészségügyi és Szociális Érdekegyeztető Tanács soron kívüli együttes ülése


2011. november 10. Dr. Sértő-Radics István, Uszka község polgármesterének beszámolója.
Nyilván szerepe volt Cser Ágnes, az MSZ-EDDSZ szakszervezet országos elnöke permanens sürgetésének, hogy Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter 2011. november 10-ére összehívta az Egészségügyi és Szociális Érdekegyeztető Tanács együttes ülését. A tanácskozásra Nemzeti Erőforrás Minisztérium akadémiai úti épületének Tükörtermében került sor. Téma az új Munka Törvénykönyvéről és a 2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat volt.

A munkavállalói oldalon az érdekelt szakszervezetek küldöttei, a munkáltatói oldalon az önkormányzati szövetségek és más releváns munkaadó szervezetek (pl. kórházszövetség) képviselő ültek. A kormányoldalt Réthelyi miniszter mellett Dr. Szócska Miklós, egészségügyért felelős államtitkár, Dr. Soltész Miklós, szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár és Banai Péter Benő a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésért felelős helyettes államtitkára képviselte. Meghívottként szót kapott Dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke is.

Jómagam, Uszka község polgármestere, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége delegáltjaként vettem részt az ülésen. Hozzászólásomban, a TÖÓSZ szakértői véleménye alapján, kifogásoltam a – költségvetési törvénytervezet szerinti – pénzbeli szociális juttatások fajlagos összegében és allokációs szabályában bekövetkezendő változást. Az előirányzat ugyanis nem számol a segélyezettek számának növekedésével. A 2011-ben 4000-20.000 forint/fő között szóródó fajlagos támogatás 2012-ben jobban szét van húzva: 1500-25000 Ft/fő. Ez azért problémás, mert az allokációs mutatókban 20%-kal kerül figyelembevételre a lakosságszám (a korábbi években a kombinált mutatók mindig valamilyen rászorultságot tükröztek, soha nem a teljes népességet). Ez azt jelenti, hogy ad absurdum, az a település is kaphat 1500 forintot lakosonként, amelynek egyetlen egy segélyezettje sincs. Hangsúlyoztam, hogy a támogatás eltolódhat a nagyvárosok irányába, a kistelepülésektől elszívva a forrást.

Banai helyettes államtitkár a jövő évi közmunka programokat is ismertető előterjesztésére reagálva erőteljesen tiltakoztam a közmunkások számára tervezett diszkriminatív alacsonyabb minimálbér megtartása ellen. Saját községem példájával szemléltettem a kettős minimálbér munkamorált romboló hatását. A költségvetésért felelős helyettes államtitkár válaszában ígéretet tett a közmunkások minimálbérének jövő évi emelésére, ennek forrásaként azonban a rendszeres szociális járulék csökkentését jelölte meg.

Javasoltam továbbá, hogy az ágazati tanács következő ülését időben hívják össze és azt szakértői egyeztetés előzze meg, mivel az Országgyűlés előző nap már tárgyalta a Munka Törvénykönyve tervezetét, ezért az ágazati egyeztető fórum hatékonysága enyhén szólva megkérdőjelezhető. Dr. Szócska Miklós államtitkár válaszában elfogadta felvetésemet, azzal a megjegyzéssel, hogy szakértői egyeztetésre az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma keretében is van lehetőség.


Az oldalon található tartalom Uszka Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign