Uszka Község Önkormányzata

Gazdasági helyzet

A 735 ha. közigazgatási területű falu többszörösen hátrányos helyzetű település.

A községben soros szalagtelkeken álló 111 lakásban 336 lakos él, egyedüli megélhetési forrásuk a mezőgazdaság.

Uszka fejlődését meghatározta elszigetelt földrajzi helyzete. Erre utal a környék falvaiból jól ismert „falucsúfoló” is: "Uszka, Bökény, Magosliget. Az Istentül elbillegett!"

A község a háziorvosi szolgálatot és az oktatási intézményeket a szomszédos településekkel együtt működteti. Egy művelődési, ház egy könyvtár 1,8 ezer db kötettel, egy postahivatal és egy sportpálya áll a lakosság rendelkezésére. A lakosság alapellátását társulási megállapodás alapján a szomszédos települések intézményeinek igénybevételével biztosítja a falu.

A szomszédos Magosliget óvodájában folyik az óvodás korú gyermekek nevelése; az általános iskoláskorú gyermekek oktatása a Tiszabecsi II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskolában történik.

A rászorulókon segít a gépjárművel támogatott falugondozói rendszer. A magára maradt, idős emberek részére jelzőrendszeres házi gondozói szolgálat működik a községben.

Az önkormányzat saját szervezésében szilárd hulladék gyűjtését és szállítását végzi. Jelenleg 13 környező településen látja el ezt a feladatot, amely minőségi előrelépést jelent a Tiszaháti és az Erdőháti települések eddigi szilárd hulladék kezelése tekintetében.

Az önkormányzat a PHARE-CREDO program keretében elnyert pályázat megvalósításával építtette az Uszka-Tiszabecs közötti kerékpárutat az árvízvédelmi töltésen. Ez egyrészt tehermentesíti a közutat, másrészt jelentősen megközelíthetővé teszi a Tiszabecsi Nemzetközi Határátkelőt, illetve segíti a falusi turizmus bővítését.

A falu infrastrukturális kiépítettsége a következő: elektromos hálózat 100%, ivóvízhálózat 50%, szennyvíz hálózat kiépítése folyamatban van LIFE pályázati támogatásból, vezetékes gázhálózat 60%, a településen belül kiépített úthálózat 100%.


Az oldalon található tartalom Uszka Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign